Botany in School Project

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างบูรณาการผ่านพันธุ์พืช

โครงสร้างของต้นชะพลู(The structure of Wild Betel Leafbush)

  ชื่อวิทยาศาสตร์(Scientific name): Piper sarmentosum Roxb.

  ชื่อสามัญ(Common name): Wild Betel Leafbush

  ชื่อท้องถิ่น(Lacal name): ช้าพลู(Cha-pru),พลู(Pru),จันทบุรี พลูลิงนก(Pru-ling-nok),เชียงใหม่ นมวา(Nom-va),ใต้ ผักนางเลิด(Pug-nan-lird)อีสาน

 

  การจำแนกชั้นทางวิทยาศาสตร์ (Scientific classification)

     Kingdom : Plantae 

     (unranked) : Angiosperms

     (unranked) : Magnoliids

     Order : Piperales

     Family : Piperaceae

     Genus : Piper

     Species  : P.sarmentosum


    วิสัยพืช (Plant habit) : เป็นไม้ล้มลุก หลายฤดู ลำต้นตั้งตรงทอดไปตามพื้นดิน ลำต้นสีเขียว ใบเดี่ยวเรียงสลับกัน แผ่นใบรูปหัวใจกว้าง 8-12 เซนติเมตร ยาว 10-15 เซนติเมตร ก้านใบยาว 4-5 เซนติเมตร ใบเป็นมัน รสชาติเผ็ดอ่อนๆ ดอกออกบริเวณปลายยอดมีสีขาว อัดแน่นกันเป็นทรงกระบอกขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายดีปลีแต่สั้นกว่า

 

  คุณค่าทางโภชนาการ

    ประกอบด้วยแคลเซียม วิตามินเอ และวิตามินซี

 

  สรรพคุณ

ดอก(Flower) : ทำให้เสมหะแห้ง ช่วยขับลมในลำไส้

ราก(Root) : ขับเสมหะให้ออกมาทางระบบขับถ่าย ขับลมในลำไส้ ทำให้เสมหะแห้ง

ต้น(Stock) : ขับเสมหะในทรวงอก

ใบ(leaf) : มีรสเผ็ดร้อน ทำให้เจริญอาหาร ขับเสมหะ ในใบชะพลูมีสารเบต้า-แคโรทีนสูงมาก

 

  ส่วนประกอบของใบ (Composition of leaf)

 

- รูปร่างใบ(Simple) : แผ่นใบคล้ายรูปหัวใจแต่กลับหัว(cordate)


- รูปร่างปลายใบ (Leaf Apex) : ยาวคล้ายหาง(caudate)ปลายใบเรียวอกเป็นหางยาว

 

-รูปร่างฐานใบ (Leaf Base) : (cordate) ฐานใบหยังเป็นรูปหัวใจ

 

-ขอบใบ (Leaf Margin): (entire) ขอบใบเรียบเป็นเส้นเดียวกันตลอด

 

-ชนิดของใบ (Leaf Type) : ใบเดี่ยว (simple) คือใบที่มีแผ่นใบเพียงแผ่นเดียวบนก้านใบที่แตกออกจากกิ่งหรือลำต้น

 


-การเรียงของใบ (Leaf Arrangement) : การเรียงใบแบบสลับ (alternate) การเรียงใบกับลำต้นแบบผสมและไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกัน

 

                                  รากตัดตามขวางของชะพลู USB microscope X 50

 


                                   รากตัดตามขวางของชะพลู USB microscope X 230

 

 

                                      ลำต้นตัดตามขวางของชะพลู USB microscope X 50

 

 

                                   ลำต้นตัดตามขวางของชะพลู USB microscope X230

 

 

                                         ใบชะพลูตัดตามขวาง USB microscope X230

 

  แหล่งอ้างอิง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E...

http://www.panmai.com/Tip/Tip09/Tip09.shtml

http://www.thaicuisinenetwork.com/detail_about.php?about=material&a...

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%83%E0%B8%9A%E0%B9%84%E0%B8%A1%E...

Views: 3740

Comment by Fon4/1 on December 19, 2010 at 15:39

จองไว้ก่อนเย็นๆๆจะมาทำต่อค่ะ..ขอบคุณค่ะ^^

Comment by mook on December 19, 2010 at 17:49

เย็นแล้วมาตรวจไม่พบ  หักคะแนดีกว่า อิอิ

Comment by Fon4/1 on January 19, 2011 at 22:16
อาจารย์อ่ะ..พรุ่งนี้ชัวร์ค่ะ..
Comment by mook on March 2, 2011 at 21:08

อืม..... ชัวร์ก็ชัวร์  เอาไปเลยคะแนน  แต่สงสัยว่าใบมีดที่ใช้ตัดใบจะไม่คมเนอะ

Comment by Fon4/1 on March 4, 2011 at 20:35
ผ่านแล้วนะคะ..555+ใบมีดก็อันใหม่นะคะ..สงสัยมีคนใช้ด้วยค่ะ^^

Add a Comment

You need to be a member of Botany in School Project to add comments!

Join Botany in School Project

แนะนำนักวิชาการ

Shawn Mayes

-----------------

       ดร.ธราธร ทีรฆฐิติ

--------------

คุณตรงธรรม เครือประดิษฐ์

-----------------

       ดร.อรนุช ลีลาพร

-----------------

     ดร.ยินดี ชาญวิวัฒนา

-----------------

ดร.อรวรรณ ชัชวาลการพาณิชย์

-----------------

       Frank Tromble

-----------------

อ.อิทธิฤทธิ์ อึ้งวิเชียร [วว.]

------------------

       อ.ศศธร ศรีวิเชียร

-----------------

       ธัญญ์ณัช บุษบงค์

-----------------

พีรวัธน์ จันทนกูล

-----------------

© 2016   Created by Peerapatcha [tummy] Hirunrut.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service